Austriacko-Polska kancelaria prawna

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w języku niemieckim, polskim i angielskim,
sporządzanie oraz opiniowanie pism i umów oraz reprezentowanie interesów
przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami.

Poradnictwo prawne

Dobry adwokat i dobry prawnik w Austrii
to podstawa sukcesu. W ramach indywidualnej
porady prawnej udzielamy rzetelnych informacji
prawnych w przedmiocie przedstawionej sprawy.

Sporządzanie umów

Zakup lub najem nieruchomości, utworzenie i rejestracja spółki lub sformułowanie Ogólnych Warunków Umowy dla firm. Sporządzamy i opiniujemy umowy prawne dbając, by rozwiązanie było optymalnie dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Procesy sądowe

W procesach przed austriackimi sądami, urzędami i innymi instytucjami reprezentujemy profesjonalnie z należytym naciskiem i zaangażowaniem. Nasza znajomość prawa austriackiego oraz austriackiego rynku gwarantuje skuteczną obronę i reprezentację w sprawach cywilnych oraz karnych.

Osobiście, wydajnie, transgranicznie.

Reprezentujemy rzetelnie i wydajnie przed wszystkimi austriackimi sądami oraz urzędami,
oferując współpracę na przejrzystych warunkach. Ze względu na nasze specjalizacje rozumiemy
się jako właściwy partner w zagadnieniach prawnych związanych z działalnością gospodarczą w Austrii.

TWÓJ ADWOKAT W AUSTRII

Świadczymy usługi w zakresie zastępstwa procesowego
w postępowaniach przed austriackimi sądami powszechnymi,
administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania.

Skontaktuj się z nami