Blog

Celem naszego bloga jest informowanie na tematy związane z prawem austriackim.

Teksty zamieszczane na blogu są udostępniane nieodpłatnie i mają charakter ogólny. Żadna z informacji przedstawionych na blogu  nie może być traktowana jako indywidualna porada lub opinia prawna.

Treści do bloga są przez nas przygotowywane z dbałością a teksty mają charakter informacyjny. Staramy się na bieżąco uzupełniać i aktualizować nasze teksty. Prosimy jednak o zrozumienie, że nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zawieranych informacji a w szczególności za ewentualną szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do tej treści. Nie odpowiadamy również za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

Postępowanie cywilne w prawie austriackim

Postępowanie cywilne przed austriackimi sądami w pierwszej instancji odbywa się przed sądami rejonowymi (Bezirksgerichte) lub okręgowymi (Landesgerichte). Na podstawie przepisów o właściwości rzeczowej określa się

Czytaj więcej »