Najważniejsze przepisy dotyczące walki z koronawirusem

W sytuacji obecnego kryzysu rząd austriacki, ministerstwa oraz instytucje na bieżąco reagują na sytuację związaną z koronawirusem. Wiążę się to ze wzmożonymi działaniami legislacyjnymi. Na naszym blogu na bieżąco będziemy informować o nowelizowanych przepisach i istotnych regulacjach:  15.03.2020r. został uchwalony pierwszy pakiet przepisów do walki z koronawirusem. Zbiór ustaw i nowelizacji nazywanych „1. Covid-19 Gesetz” […]