Które firmy są dotknięte zamknięciem w dobie kryzysu? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym tekście

Dnia 15.03.2020r. zostało opublikowane  Rozporządzenie Ministerialne o wprowadzeniu tymczasowych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 (Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19). Rozporządzenie zawiera ogólny zakaz prowadzenia handlu i działalności gospodarczej oraz dotyka wielu branż handlowo-usługowych.   Wejście do strefy klienta punktów sprzedaży detalicznej, firm usługowych a […]

Najważniejsze przepisy dotyczące walki z koronawirusem

W sytuacji obecnego kryzysu rząd austriacki, ministerstwa oraz instytucje na bieżąco reagują na sytuację związaną z koronawirusem. Wiążę się to ze wzmożonymi działaniami legislacyjnymi. Na naszym blogu na bieżąco będziemy informować o nowelizowanych przepisach i istotnych regulacjach:  15.03.2020r. został uchwalony pierwszy pakiet przepisów do walki z koronawirusem. Zbiór ustaw i nowelizacji nazywanych „1. Covid-19 Gesetz” […]

Narty w Austrii –  jak transportować narty w samochodzie?

Jeżeli wybierasz się na narty do Austrii zapewne część sprzętu, w tym same narty lub deski, planujesz przywieźć samochodem. W związku z tym w sezonie narciarskim od znajomych i klientów często słyszę pytanie, na co szczególnie zwrócić uwagę przy przewozie sprzętu narciarskiego i jak przewóz nart regulują austriackie przepisy ruchu drogowego. Po pierwsze, nie ma […]

Czy i kiedy należy wymienić polskie prawo jazdy w Austrii?

Jeśli jesteś kierowcą pojazdu w Austrii na pewno spotkałeś się z tematem wymiany prawa jazdy z polskiego na austriackie. Ta kwestia od lat budzi pewne wątpliwości i często jest przedmiotem gorących dyskusji kierowców. Ale jak jest naprawdę i jak wymóg zmiany zagranicznego prawa jazdy regulują austriackie przepisy? W Unii Europejskiej (UE) istnieje zasada wzajemnego uznawania. […]

Nowy pomysł władz austriackich w sprawie wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.

Władze austriackie nie zamierzają składać broni w walce z wypłacaniem nienależnych zasiłków dla bezrobotnych. Obecnie Ministerstwo Spraw Socjalnych opracowuje projekt ustawy, według której Państwowy Urząd Pracy (AMS) ma mieć możliwość kontroli, jakie osoby zameldowane są pod konkretnym adresem. Według wstępnego projektu AMS ma otrzymać poszerzony wgląd do tzw. Centralnego Rejestru Meldunkowego. Ustawa ma umożliwić lepszą […]

AMS odmawiał przyznawania zasiłków dla bezrobotnych z Polski – koniec sporu prawnego

Lawina odmów zasiłku dla bezrobotnych – Urząd Pracy (AMS) oddala wnioski Polaków pracujących w Austrii – Nowa decyzja Najwyższego Sądu Administracyjnego i wyjaśnienie od wielu miesięcy trwającego sporu prawnego Opis sytuacji: o co dokładnie chodzi? Od ok. połowy 2015 r. mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem decyzji odmownych wobec obywateli polskich starających się o zasiłek […]