Podział władzy rodzicielskiej podczas rozwodu, obowiązek alimentacyjny względem współmałżonka

Obszerniejsze informacje na temat rozwodów wedle prawa austriackiego – godne polecenia – zawarte są pod następującym linkiem. Ponizej streszczony oraz uzupełniony tekst z portalu e-justice:  Rodzice pozostający w separacji mają szerokie możliwości dokonania ustaleń dotyczących władzy rodzicielskiej. W przypadku rozwodu, obojgu rodzicom zazwyczaj nadal przysługuje wspólna władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi. Rodzice, którzy pragną zachować pełną wspólną władzę […]

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód i czy istnieje przymus adwokacki podczas rozprawy rozwodowej?

Obszerniejsze informacje na temat rozwodów wedle prawa austriackiego – godne polecenia – zawarte są pod następującym linkiem. Ponizej streszczony oraz uzupełniony tekst z portalu e-justice: Czy istnieją alternatywne sposoby, poza drogą sądową, rozwiązywania problemów związanych z rozwodem? Niestety, jak na chwilę obecną, poza drogą sądową, nie istnieją. Niewykluczone jednakże, że już niedługo w prostych sprawach część, a później i […]

Rodzaje rozwodów w Austrii – co warto wiedzieć?

Austriackie prawo przewiduje trzy formy rozwodu: rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód po okresie separacji trwającym co najmniej trzy lata oraz rozwód za porozumieniem stron. Poniżej krótka charakterystyka każdego z nich: Obszerniejsze informacje na temat rozwodów wedle prawa austriackiego – godne polecenia – zawarte są pod następującym linkiem. Ponizej streszczony oraz uzupełniony tekst z portalu […]

Spadek w Austrii – co warto wiedzieć?

Postępowanie spadkowe w Austrii odbywa się inaczej niż w Polsce. W Polsce po śmierci osoby bliskiej trzeba samemu zatroszczyć się o sprawę spadku. Oznacza to, że dopóki z własnej inicjatywy nie umówimy się na termin u notariusza lub nie zgłosimy się do sądu, dopóty ani majątek nie będzie podzielony, ani nie zostaną uregulowane różne sprawy […]

Dwóch Polakow stanęło przed sądem za liczne kradzieże samochodów. Byli niewinni i nigdy nie przebywali w Austrii.

Bardzo ciekawa causa wpłynęła do naszej kancelarii w obecnym roku, której finał miał miejsce w zeszłym tygodniu w sądzie. Jest to przypadek sprzedawcy samochodu oraz dwóch braci, przedsiębiorców z Polski, który pokazuje, jak szybko można dostać się niewinnie za przysłowiowe „kratki”.  Jeden z naszych klientów, 40-letni przedsiębiorca z Polski został uwięziony w polskim areszcie na […]

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń znajduje zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i gospodarczych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów nie przekracza 2.000 EUR. W odróżnieniu od powyżej opisanego postępowania do uzyskania europejskiego nakazu zapłaty europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń […]

Europejski nakaz zapłaty w praktyce sądów austriackich

Alternatywnie do opisanego postępowania wedle reguł austriackiego prawa procesowego ( Postępowanie upominawczo-nakazowe w prawie austriackim i  Regularny proces rozpoznawczy w prawie austriackim) w sytuacjach transgranicznych może istnieć opcjonalna możliwość posłużenia się postępowaniem prowadzącym do wystawienia przez sąd europejskiego nakazu zapłaty.

Regularny proces rozpoznawczy w prawie austriackim

O ile powód nie dochodzi wyłącznie roszczeń pieniężnych lub roszczenia przekraczają kwotę 75.000 EUR roszczenie musi być dochodzone na drodze regularnego procesu rozpoznawczego. Proces rozpoznawczy w prawie austriackim zostaje wszczęty poprzez wniesienie pozwu zawierającego dokładnie określone żądanie wraz z krótkim opisem okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy.

Postępowanie upominawczo-nakazowe w prawie austriackim

W przypadkach w których powód dochodzi wyłącznie roszczenia pieniężnego nieprzekraczającego 75.000 EUR prawo austriackie przewiduje bezwzględnie postępowanie upominawczo-nakazowe. W przeciwieństwie zatem do polskiego postępowania, austriackie postępowanie upominawczo-nakazowe nie jest jedynie fakultatywne, lecz przy spełnieniu kryteriów określonych w ustawie obowiązkowe.

Dochodzenie roszczeń polskich przedsiębiorców w postępowaniu cywilnym przed austriackimi sądami powszechnymi

Polski przedsiębiorca posiadający roszczenia wobec austriackiego kontrahenta może wybierać pomiędzy kilkoma narzędziami procesowymi. Dochodząc swoich roszczeń od dłużnika znajdującego się na terenie Austrii polski wierzyciel może skorzystać z austriackiego procesu rozpoznawczego (w tym przede wszystkim austriackiego postępowania upominawczo-nakazowego) lub – jeśli spełnione są przesłanki – z postępowania do wydania europejskiego nakazu zapłaty. Jeżeli wartość przedmiotu sporu […]