Koszty procesu cywilnego i obowiązek adwokacki w prawie austriackim

Do reprezentowania stron przed sądami powszechnymi oraz gospodarczymi w Austrii powołani są wyłącznie adwokaci. Austriacki system prawny nie zna natomiast pojęcia radcy prawnego. Z nielicznymi wyjątkami przymus adwokacki obowiązuje strony od wartości przedmiotu sporu wysokości 5.000 EUR. W sprawach z niższym przedmiotem wartości sporu oraz w wybranych sprawach rodzinnych oraz lokalowych strony same posiadają zdolność […]

Postępowanie cywilne w prawie austriackim

Postępowanie cywilne przed austriackimi sądami w pierwszej instancji odbywa się przed sądami rejonowymi (Bezirksgerichte) lub okręgowymi (Landesgerichte). Na podstawie przepisów o właściwości rzeczowej określa się czy właściwym do rozpatrzenia sprawy w pierwszej instancji jest sąd rejonowy czy okręgowy. Poza Wiedniem, który posiada zarówno osobny sąd rejonowy do spraw gospodarczych (Bezirksgericht für Handelssachen Wien) jak i […]