Jeśli jesteś kierowcą pojazdu w Austrii na pewno spotkałeś się z tematem wymiany prawa jazdy z polskiego na austriackie. Ta kwestia od lat budzi pewne wątpliwości i często jest przedmiotem gorących dyskusji kierowców. Ale jak jest naprawdę i jak wymóg zmiany zagranicznego prawa jazdy regulują austriackie przepisy?

Kancelaria adwokacka Sokolski Madany Rechtsanwälte w Wiedniu. Polski adwokat Wieden. Prawnik w Wiedniu

W Unii Europejskiej (UE) istnieje zasada wzajemnego uznawania. Wszystkie prawa jazdy – zarówno w starym i nowym formacie – wydane w jednym z krajów UE są uznawane w innych krajach Unii. Oczywiście ta regulacja została także kolportowana do austriackiego systemu prawnego.

Oznacza to, że polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdu w Austrii, jak i w całej Europie. Wymiana na prawo jazdy międzynarodowe również nie jest konieczna.

Jeśli więc kierowca na stałe mieszka Austrii, może w dalszym ciągu używać polskiego prawa jazdy tak długo, jak jest ono ważne, a kierowca spełnia wymagania wiekowe dla prowadzenia pojazdu w danej kategorii. Ponadto prawo jazdy w kraju wydającym nie może być zawieszone, ograniczone lub cofnięte. Natomiast jeśli ważność prawa jazdy wygaśnie, należy wystąpić o odnowienie go w kraju, w którym kierowca ma swoje obecne miejsce zamieszkania.

Oczywiście w przypadku stałego meldunku w Austrii polskie prawo jazdy można zawsze dobrowolnie wymienić na dokument austriacki. Do wymiany potrzebny będzie wyciąg z rejestru z urzędu komunikacji miejskiej, gdzie dokument został wydany w Polsce (wraz z tłumaczeniem na język niemiecki, przy czym dokumenty po angielsku są z reguły akceptowane). Ma to na celu wykluczenie przesłanek do niewystawienia takiego dokumentu w Austrii.

Poleca się wymianę dokumentów tylko z jednego praktycznego powodu: Jeśli kierowca na stałe mieszka w Austrii i zgubi albo straci dokument, o wiele szybsza będzie procedura uzyskania duplikatu w Austrii, niż w Polsce.

Jedynie wobec wystawionych w UE dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami kategorii C (C1) i D (D1) stosuje się wymóg przepisania na austriackie prawo jazdy w terminie najpóźniej 5 lat od ustanowienia miejsca zamieszkania w Austrii.

Natomiast w dalszym ciągu obowiązuje wymóg przepisywania prawa jazdy w przypadku dokumentów wystawionych poza granicami UE w terminie 6 miesięcy od ustanowienia miejsca zamieszkania w Austrii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

÷ 1 = 3