Dochodzenie roszczeń polskich przedsiębiorców w postępowaniu cywilnym przed austriackimi sądami powszechnymi

Polski przedsiębiorca posiadający roszczenia wobec austriackiego kontrahenta może wybierać pomiędzy kilkoma narzędziami procesowymi. Dochodząc swoich roszczeń od dłużnika znajdującego się na terenie Austrii polski wierzyciel może skorzystać z austriackiego procesu rozpoznawczego (w tym przede wszystkim austriackiego postępowania upominawczo-nakazowego) lub – jeśli spełnione są przesłanki – z postępowania do wydania europejskiego nakazu zapłaty. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2.000 EUR wierzyciel może skorzystać także z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.