W Austrii, tak samo jak w prawie polskim, podstawą do wszczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy, a tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Informacje jak uzyskać tytuł wykonawczy na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego przez austriacki sąd znajdują się w artykułach w kategorii „Prawo cywilne i postępowanie cywilne”.

Postępowanie cywilne w prawie austriackim
Postępowanie upominawczo-nakazowe
Regularny proces rozpoznawczy w prawie austriackim

Celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego przy pomocy państwowych organów egzekucyjnych.

Wierzycielowi starającemu się o dochodzenie swojej wierzytelności prawo austriackie zapewnia szereg środków egzekucyjnych mających na celu zaspokojenie roszczenia. Oznacza to, iż wierzyciel dysponuje prawem wyboru z jakiego konkretnie środka egzekucyjnego w danej sytuacji chce skorzystać. Środki egzekucyjne można także łączyć, tak aby postępowanie egzekucyjne prowadzone było równolegle z wielu składników majątku dłużnika.

Najistotniejsze sposoby egzekucji w prawie austriackim stanowią:

–  postępowanie egzekucyjne z ruchomości (Fahrnisexekution)

– postępowanie egzekucyjne z wierzytelności, np. z wynagrodzenia za pracę, z wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło etc. (Forderungsexekution)

–  postępowanie egzekucyjne z innych praw majątkowych, np. akcje, udziały w spółce etc. (Rechteesxekution)

–    postępowanie egzekucyjne z nieruchomości (Liegenschaftsexekution)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× 6 = 12