Dochodzenie wierzytelności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych

Prawo austriackie przewiduje szereg możliwości do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez austriackie sądy na podstawie polskiego tytułu wykonawczego (np. prawomocnego orzeczenia polskiego sadu, ugody zawartej z dłużnikiem spełniającej wymogi tytułu wykonawczego etc.) wobec dłużnika znajdującego się w Austrii. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika jest również możliwe, jeżeli w Austrii znajduje się część majątku dłużnika, nawet jeżeli sam dłużnik w Austrii nie przebywa.

Najistotniejsze sposoby egzekucji w prawie austriackim zamieściliśmy w artykule  Dochodzenie wierzytelności (egzekucja z wierzytelności) w prawie austriackim:

Dochodzenia należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych można przeprowadzić na podstawie lub z zastosowaniem:

–          Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE)

–          Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – „Bruksela I” wobec postępowań rozpoczętych do dnia 10 stycznia 2015 r. LINK DO Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – „Bruksela I”

–          Rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2012 i nowe zasady w zakresie uznawania i wykonalności orzeczeń sądowych – „Bruksela I bis” wobec postępowań rozpoczętych od dnia 10 stycznia 2015 r. LINK DO Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 i nowe zasady w zakresie uznawania i wykonalności orzeczeń sądowych – „Bruksela I bis”

–          ewentualnie innych, alternatywnych postępowań przewidzianych prawem europejskim, przede wszystkim europejskiego nakazu zapłaty  oraz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, które umożliwiają bezpośrednie wykonanie w Austrii bez konieczności stwierdzenia wykonalności.