Prawo austriackie przewiduje szereg możliwości do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez austriackie sądy na podstawie polskiego tytułu wykonawczego (np. prawomocnego orzeczenia polskiego sadu, ugody zawartej z dłużnikiem spełniającej wymogi tytułu wykonawczego etc.) wobec dłużnika znajdującego się w Austrii. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika jest również możliwe, jeżeli w Austrii znajduje się część majątku dłużnika, nawet jeżeli sam dłużnik w Austrii nie przebywa.

Najistotniejsze sposoby egzekucji w prawie austriackim zamieściliśmy w artykule  Dochodzenie wierzytelności (egzekucja z wierzytelności) w prawie austriackim:

Dochodzenia należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych można przeprowadzić na podstawie lub z zastosowaniem:

–          Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE)

–          Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – „Bruksela I” wobec postępowań rozpoczętych do dnia 10 stycznia 2015 r. LINK DO Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – „Bruksela I”

–          Rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2012 i nowe zasady w zakresie uznawania i wykonalności orzeczeń sądowych – „Bruksela I bis” wobec postępowań rozpoczętych od dnia 10 stycznia 2015 r. LINK DO Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 i nowe zasady w zakresie uznawania i wykonalności orzeczeń sądowych – „Bruksela I bis”

–          ewentualnie innych, alternatywnych postępowań przewidzianych prawem europejskim, przede wszystkim europejskiego nakazu zapłaty  oraz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, które umożliwiają bezpośrednie wykonanie w Austrii bez konieczności stwierdzenia wykonalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 ÷ 6 =