Obszerniejsze informacje na temat rozwodów wedle prawa austriackiego – godne polecenia – zawarte są pod następującym linkiem. Ponizej streszczony oraz uzupełniony tekst z portalu e-justice:

Czy istnieją alternatywne sposoby, poza drogą sądową, rozwiązywania problemów związanych z rozwodem?
Niestety, jak na chwilę obecną, poza drogą sądową, nie istnieją. Niewykluczone jednakże, że już niedługo w prostych sprawach część, a później i cały rozwód będzie można przeprowadzić online. W Niemczech jest to powoli wprowadzane, jednak w Austrii taka możliwość jeszcze nie istnieje (patrz: https://www.familienrechtsinfo.at/online-scheidung/).

Rozwód lub unieważnienie małżeństwa może w Austrii zatem orzec tylko sąd, niemniej problemy związane z rozwodem można rozwiązać na drodze pozasądowej (np. w drodze mediacji).

Gdzie należy złożyć pozew (wniosek) o rozwód/separację sądową/unieważnienie małżeństwa?
W sporach dotyczących rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustalenie nieistnienia małżeństwa właściwe są sądy rejonowe (Bezirksgerichte), najczęściej będzie to sąd właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

Czy istnieje przymus adwokacki?
Nie i tak ( celowo w takiej kolejności). W postępowaniu rozwodowym istnieje tzw. względny przymus adwokacki, co oznacza, że każda strona, może się sama reprezentować. Jeżeli strona decyduje się na pełnomocnika, musi to być adwokat, który siłą rzeczy profesjonalnie oceni sytuację i wedle wszystkich reguł sztuki i zasad sądowych poprowadzi sprawę. Ten względny przymus wynika między innymi z faktu, że praktycznie każdy zna kogoś, kto już kiedyś uczestniczył w sprawie rozwodowej i bardzo prędko uważa się za eksperta. Jednakże każdy rozwód jest inny i tym ważniejszy jest udział fachowca. Koszt adwokata najczęściej zwróci się poprzez osiągnięty efekt dla klienta – czy czysto materialny, czy często też emocjonalny, po pomyślnym zakończeniu sprawy.

Jak mawia stare austriackie powiedzenie:
»Co jest droższe od prawnika?
Brak prawnika!«

 

 

Photo by Ruthson Zimmerman on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 8 =