Jeśli rozważasz zakup nieruchomości w Austrii ten artykuł jest zdecydowanie dla Ciebie. Dzięki niemu unikniesz niespodzianek, gdyż oprócz samej ceny za nieruchomość uzgodnionej ze sprzedającym, musisz uwzględnić szereg dodatkowych opłat wiążących się z ostatecznym nabyciem nieruchomości.

Do najważniejszych opłat należą:

Prowizja maklera:

Zdecydowana większość nieruchomości na rynku austriackim oferowana jest obecnie przez biura maklerskie. W przypadku cen powyżej € 48.448,51 makler za swoje usługi może domagać się wynagrodzenia w wysokości 3% netto (+ 20% VAT) od ceny nieruchomości.

Grunderwerbsteuer (podatek od zakupu nieruchomości):

Zasadniczo nabycie nieruchomości drogą kupna podlega opodatkowaniu w wysokości 3,5% od ceny kupna nieruchomości. Podatek ten musi zostać odprowadzony do
Urzędu Skarbowego jeszcze przed uzyskaniem wpisu przyszłego właściciela do księgi wieczystej.

Eigentumseintragungsgebühr (opłata sądowa od wpisu prawa własności do księgi wieczystej):

Konieczna do uregulowania jest także opłata skarbowa za dokonanie wpisu prawa własności do księgi wieczystej w wysokości 1,1%. Także tutaj jako podstawa obliczenia „wpisowego” służy cena nieruchomości wykazana w umowie kupna-sprzedaży.

Koszty sporządzenia umowy przez adwokata i koszty uwierzytelnienia podpisów:

Także tutaj jako podstawę do ustalenia wynagrodzenia przyjmuje się zasadniczo według wysokości ceny nieruchomości. Koszt sporządzenia umowy, przeprowadzenia bankowego rachunku powierniczego oraz obliczenia i odprowadzenia podatków uzgadnia się indywidualnie z adwokatem. Jako wartość orientacyjną można przyjąć około 1%-2% netto od wartości ceny nieruchomości, w zależności od złożoności transakcji (np. wpisania hipotek do księgi wieczystej). Koszt uwierzytelnienia podpisów notariusz nalicza według taksy notarialnej.

M.M.

koszt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × = 28