Dnia 15.03.2020r. zostało opublikowane  Rozporządzenie Ministerialne o wprowadzeniu tymczasowych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 (Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19).

Rozporządzenie zawiera ogólny zakaz prowadzenia handlu i działalności gospodarczej oraz dotyka wielu branż handlowo-usługowych.  

Wejście do strefy klienta punktów sprzedaży detalicznej, firm usługowych a także firm zajmujących się rekreacją i sportem w celu nabycia towarów, korzystania z usług lub korzystania z działalności rekreacyjnej i sportowej jest zabronione. Pełen tekst rozporządzenia znajduje się pod następującym linkiem: (https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_96/BGBLA_2020_II_96.html)

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia należy oferować tylko te towary i usługi, które mieszczą się w „obszarze” wyłączonym z rozporządzenia (§ 2). W ten sposób handel żywnością może być kontynuowany, podczas gdy inne obszary sprzedaży (np. sprzedaż telewizorów) muszą zostać przerwane. Handel tym ostatnim asortymentem powinien zostać zatrzymany za pomocą odpowiednich środków (np. środków ograniczania przestrzennego, znakowania).

Zakaz nie obejmuje następujących branż:

– apteki publiczne

– sklepy spożywcze (w tym punkty sprzedaży żywności) i sprzedaż bezpośrednia od rolników

– drogerie

– sprzedaż wyrobów medycznych i artykułów sanitarnych oraz pomocy medycznych

– usługi zdrowotne i opiekuńcze

– usługi dla osób niepełnosprawnych świadczone przez kraje związkowe w ramach ustawy o pomocy dla osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, uczestnictwie i równości szans

– usługi weterynaryjne

– sprzedaż pasz dla zwierząt

– sprzedaż i naprawa produktów z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej potrzeby

– służby ratownicze

– handel rolny, w tym sprzedaż aukcyjna zwierząt poddawanych ubojowi, a także działalność ogrodnicza i handel nasionami, paszami i nawozami

– stacje benzynowe

– banki

– poczta, w tym partnerzy pocztowi, o ile firma objęta jest wyjątkiem z § 2, oraz telekomunikacja

– usługi związane z wymiarem sprawiedliwości

– usługi dostawcze

– transport publiczny

– sklepy tytoniowe i kioski

– usługi z zakresu higieny i służby sprzątające

– firmy zajmujące się utylizacją odpadów

– warsztaty samochodowe

Szczególną uwagę zaleca się firmom prowadzącym działalność mieszaną: firmy, które w swojej standardowej działalności oferują również szeroki zakres towarów i usług. Tutaj znajdziesz listę wszystkich przypadków, co do których powstały pytania: (https://www.wko.at/service/kriterien-schliessung-von-geschaeften.pdf) – jest to interpretacja Izby Handlowej („Wirtschaftkammer Österreich”) rozporządzenia z 18 marca 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

75 + = 79