Władze austriackie nie zamierzają składać broni w walce z wypłacaniem nienależnych zasiłków dla bezrobotnych. Obecnie Ministerstwo Spraw Socjalnych opracowuje projekt ustawy, według której Państwowy Urząd Pracy (AMS) ma mieć możliwość kontroli, jakie osoby zameldowane są pod konkretnym adresem.

Kancelaria adwokacka Sokolski Madany Rechtsanwälte w Wiedniu. Polski adwokat Wieden. Prawnik w Wiedniu

Według wstępnego projektu AMS ma otrzymać poszerzony wgląd do tzw. Centralnego Rejestru Meldunkowego. Ustawa ma umożliwić lepszą kontrolę rzeczywistej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawców tj., gdzie dana osoba jest zameldowana, jak również, czy pod danym adresem zameldowane są kolejne osoby (np. członkowie rodziny).

Gazeta „Standard” przytacza jako przykład sytuację Polaków mieszkających w Austrii i zameldowanych równocześnie w Polsce. Jeśli rodzina danej osoby mieszka na stałe w Polsce, to bardziej prawdopodobne, że AMS będzie wychodził z założenia, że tzw. „ośrodek życia” (Lebensmittelpunkt) takiej osoby także znajduje się w Polsce. Jeśli urząd przyjmie, że taki „ośrodek życia” znajduje się za granicą, należy w przyszłości spodziewać się jeszcze bardziej skrupulatnej kontroli, jak często wnioskodawca odwiedza rodzinę.

Nasza kancelaria adwokacka w sprawę nieprzyznawania zasiłków dla bezrobotnych przez AMS zaangażowana była od początku – z jednej strony regularnie konsultowaliśmy rozwój wydarzeń z Konsulatem przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polski w Wiedniu, z drugiej strony reprezentowaliśmy wielu rodaków w postępowaniach odwoławczych od odmownych decyzji AMS. Warto zaznaczyć, że wszystkie nasze odwołania zakończyły się wygraną, a Najwyższy Sąd Administracyjny w swoim wyroku z czerwca 2016 r. w 100% potwierdził naszą dotychczasową argumentację.

O wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z czerwca 2016 r. pisaliśmy w poprzednim artykule „AMS odmawiał przyznawania zasiłków dla bezrobotnych z Polski – koniec sporu prawnego”.Wspomniany wyrok precyzuje obecny stan prawny następująco:  AMS nie może jedynie na podstawie faktu, że rodzina wnioskodawcy przebywa na stałe w Polsce automatycznie zakładać, że taka osoba nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Austrii. Aby wydać decyzję odmowną AMS musi dodatkowo wykazać, że osoba ubiegająca się o zasiłek codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu wraca do rodziny i jest tzw. „pracownikiem przygranicznym“.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

42 ÷ = 7