Austriackie prawo przewiduje trzy formy rozwodu: rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód po okresie separacji trwającym co najmniej trzy lata oraz rozwód za porozumieniem stron. Poniżej krótka charakterystyka każdego z nich:

Obszerniejsze informacje na temat rozwodów wedle prawa austriackiego – godne polecenia – zawarte są pod następującym linkiem. Ponizej streszczony oraz uzupełniony tekst z portalu e-justice:

Rozwód z orzeczeniem o winie
Małżonek może wnieść pozew o rozwód, jeżeli drugi małżonek dopuścił się poważnego uchybienia obowiązkom małżeńskim lub nieuczciwego bądź niemoralnego zachowania, w wyniku którego nastąpił tak trwały rozkład pożycia, że nie można oczekiwać odbudowania prawdziwych relacji małżeńskich. Takie uchybienie stanowi przede wszystkim, jeżeli małżonek dopuścił się zdrady lub przemocy fizycznej w stosunku do drugiego małżonka lub przysporzył mu znacznych cierpień psychicznych. We wszystkich tego rodzaju przypadkach małżonek wnoszący pozew o rozwód musi udowodnić istnienie przyczyn, na które się powołuje. Należy także zauważyć, że obowiązują  krótkie terminy przedawnienia (z reguły 6 miesięcy od momentu wydarzenia), przed upływem których sprawa musi trafić do sądu.

Rozwód po okresie separacji
Jeżeli małżonkowie są w separacji od przynajmniej trzech lat, nie ma konieczności powoływania się na uchybienie obowiązkom małżeńskim ani ich udowodnienia. Po upływie trzech lat każdy z małżonków może wnieść pozew o rozwód, powołując się na trwały rozkład pożycia. Taki rozwód najczęściej będzie się kończył bez orzekania o winie.

Rozwód za porozumieniem stron
Jeżeli małżonkowie są w separacji od co najmniej sześciu miesięcy, obydwoje przyznają, że nastąpił trwały rozkład pożycia i obydwoje zgadzają się na rozwód, wtedy mogą wspólnie wnieść pozew o rozwód. Warunkiem jest jednakże zawarcie przed sądem ugody, w której małżonkowie regulują wszystkie (!) skutki rozwodu. Rodzice niepełnoletnich dzieci nadto muszą wykazać, że odbyli termin w poradni dla rodziców.

Skontaktuj się z nami
 

Photo by Thorn Yang on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× 8 = 24